POLITYKA PRYWATNOŚCI

Realizując zamówienie, rejestrując się, subskrybując informacje handlowe lub przeglądając naszą stronę internetową, zezwalają Państwo spółce Digital People, a.s., z siedzibą pod adresem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem Rejestru Handlowego B 13119, REGON: 28206592 (zwanej dalej "Administratorem" lub "Administratorem Danych Osobowych") na wykorzystywanie swoich danych osobowych. Niniejsza strona ma na celu poinformowanie użytkownika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), jakie informacje o użytkowniku są gromadzone, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystywane są informacje o użytkowniku, jakie są prawa użytkownika w związku z wykorzystywaniem przez nas danych osobowych i w jaki sposób użytkownik może z nich skorzystać zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

Jakie informacje o Państwu zbieramy?

W rejestrze zamówień przetwarzamy dane osobowe klienta w następującym zakresie: e-mail, imię i nazwisko, telefon, adres, a także dane dotyczące ceny. W pierwszej kolejności potrzebujemy tych danych do przetworzenia zamówienia, tj. do realizacji umowy (tj. do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec klienta). Po wypełnieniu naszych zobowiązań umownych wykorzystujemy dane osobowe z rejestru zamówień do dalszych celów. W naszym uzasadnionym interesie leży przechowywanie całego rejestru zamówień w celu ochrony prawnej przed przyszłymi sporami. Ze względu na ustawowy okres gwarancji jakości towarów, okres przedawnienia oraz strukturę i systematykę systemu sądowego, w tym terminy przedawnienia roszczeń, musimy przetwarzać dane z rejestru zamówień przez okres 6 lat. Następnie wykorzystujemy dane z rejestru zamówień do wypełnienia naszego prawnego obowiązku archiwizacji dokumentacji w celu ewentualnej kontroli finansowej przez okres 10 lat.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w rejestrze użytkowników w zakresie, w jakim zostały nam przekazane podczas rejestracji lub edycji profilu, gdy klient znajduje się na liście oczekujących, gdy tworzone jest zamówienie lub gdy klient połączy swoje konto z portalami społecznościowymi. Prowadzenie bazy danych użytkowników leży w naszym uzasadnionym interesie. Baza danych pozwoli również indywidualnym klientom na utrzymanie i zarządzanie profilem użytkownika w ramach procesu rejestracji na stronie internetowej. Oprócz celów rejestracyjnych, korzystamy z tej bazy danych również w celu identyfikacji osób fizycznych podczas kontaktu z centrum obsługi klienta, podczas rozpatrywania skarg, podczas obsługi zamówień lub w celach marketingowych (więcej na ten temat poniżej). Wykorzystujemy również dane do przetwarzania w celach marketingowych. Poniżej szczegółowo opisujemy te dane osobowe. Przechowujemy dane osobowe w rejestrach użytkowników przez okres 5 lat od ostatniego zamówienia.

Wykorzystujemy również dane osobowe użytkownika w celu zorganizowania transportu towaru (wypełnienia naszych zobowiązań umownych). Przekazujemy te dane firmom transportowym i tworzymy rejestr przesyłek, który służy jako kopia zapasowa w przypadku błędu przesyłania danych za pośrednictwem systemu informatycznego. Ze względu na możliwe roszczenia zarówno ze strony klienta, jak i przewoźnika, przetwarzamy te dane w celu zapewnienia dostawy przez okres 5 lat od złożenia zamówienia.

Zapisanie danych osobowych z zamówienia pozwoli nam ułatwić dokonanie kolejnego zakupu przez klienta, w związku z czym można wstępnie wypełnić dane użyte wcześniej w elektronicznym koszyku. W celu ułatwienia zakupu przetwarzamy dane osobowe na podstawie tytułu prawnego w postaci uzasadnionego interesu i przechowujemy je w bazach danych wraz z innymi danymi, tj. przez okres 5 lat od daty ostatniego zamówienia.

W celu zapewnienia użytkownikowi odpowiedniego wsparcia technicznego podczas korzystania z naszej strony internetowej, przechowujemy dane techniczne dotyczące urządzenia, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej (używana przeglądarka, urządzenie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej oraz używany system operacyjny). Zapewnienie wsparcia technicznego leży w naszym i użytkownika uzasadnionym interesie. Informacje te są częścią naszych wewnętrznych rejestrów i nie wykorzystujemy ich w żadnym innym celu niż zapewnienie wsparcia technicznego, jednak ze względów technicznych musimy je przechowywać przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Najpóźniej dane te zostaną usunięte po upływie 5 lat od złożenia ostatniego zamówienia.

Jak wykorzystujemy dane do celów marketingowych?

W celach marketingowych przetwarzamy Państwa dane kontaktowe, które podają Państwo podczas składania zamówień, rejestracji lub subskrypcji komunikatów handlowych, które wykorzystujemy do wysyłania Państwu komunikatów handlowych oraz w celu lepszego dopasowania naszych komunikatów. Dążymy do tego, aby wysyłane przez nas informacje sprawiały użytkownikowi przyjemność i inspirowały go, dlatego ważne jest dla nas, aby znać reakcję użytkownika na te komunikaty, a my przechowujemy informacje zwrotne na ich temat. Oczywiście użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszych komunikatów handlowych lub zmienić częstotliwość ich otrzymywania, na przykład w swoim profilu klienta. Po całkowitym wypisaniu się z subskrypcji (ze wszystkich kanałów informacyjnych) nie będziemy już wykorzystywać kontaktowych danych osobowych do wysyłania informacji handlowych.

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę i stale ulepszać nasze usługi, przechowujemy dane, które pomagają nam dowiedzieć się, czym są zainteresowani i co lubią nasi klienci. Nie chcemy oferować produktów, które Państwa nie interesują i nie są w Państwa stylu. Zamiast tego chcemy powiadamiać o nowych produktach Państwa ulubionej marki lub rabatach w preferowanych przez Państwa kategoriach. Dlatego musimy wiedzieć między innymi, co najczęściej  przeglądają Państwo na naszej stronie, co zamawiają, co kupują, a nawet jakie produkty zwracają i dlaczego.

Na podstawie informacji o tym, co najbardziej interesuje użytkownika w naszym sklepie, klasyfikujemy go do różnych grup (na przykład według ulubionej marki, kategorii, ceny, rozmiaru itp.), do których możemy następnie wysyłać precyzyjne informacje o naszych ofertach specjalnych. Nie chcemy, aby nasze wiadomości handlowe przeszkadzały użytkownikowi, dlatego staramy się, aby były one jak najbardziej precyzyjne i "dopasowane" do użytkownika. Nie byłoby to możliwe bez przetwarzania danych dotyczących wizyt w witrynie, zamówień, zakupów i odpowiedzi na nasze kampanie marketingowe.

Aby poprawić jakość naszych usług, musimy również wiedzieć, kiedy i gdzie użytkownik robi zakupy oraz kiedy i gdzie najczęściej odbiera towary. Umożliwia nam to wysyłanie komunikatów sprzedażowych w najbardziej dogodnych dla użytkownika godzinach lub rekomendowanie najlepszego czasu na odbiór zamówień.

Opinia klienta jest dla nas ważna i stanowi naszą siłę napędową. Dlatego starannie przechowujemy informacje zwrotne, które otrzymujemy od użytkowników, najczęściej w formie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach. Interesuje nas stopień zadowolenia z naszych towarów, strony internetowej, przewoźników i nie tylko. Musimy również śledzić wykorzystanie kuponów rabatowych, które u nas są realizowane. Ma to na celu ochronę nas i użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem, a także pozwala nam szybko rozwiązywać problemy związane z kuponami za pośrednictwem centrum obsługi klienta.

Chcemy również nagrodzić Państwa za lojalność i podziękować za wieloletnie wsparcie. Aby wiedzieć, do których z naszych specjalnych bonusów klient jest uprawniony, musimy wiedzieć, między innymi, ile pieniędzy Państwo wydają na zakupy u nas, ile z zamówionych towarów jest zwracanych i jak długo są Państwo naszym klientem. W naszym uzasadnionym interesie jako sprzedawcy leży śledzenie tych informacji w odniesieniu do poszczególnych klientów, zwłaszcza gdy możemy zaoferować użytkownikowi znaczne korzyści w oparciu o takie śledzenie i w ten sposób nagrodzić jego lojalność.

Używamy wszystkich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu i przechowujemy je w celach marketingowych przez 5 lat od ostatniego zamówienia. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dane dotyczące tego, co konkretnie interesuje użytkownika, co mu się w nas podoba oraz jego opinie na temat wysyłanych przez nas komunikatów marketingowych mogą być postrzegane jako dane bardziej wrażliwe, przechowujemy je tylko przez 2 lata od momentu ich otrzymania.

Komu przekazujemy dane?

Państwa dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do naszych wewnętrznych celów i tylko z powodów określonych powyżej. Jednak nie świadczymy wszystkich niezbędnych usług dotyczących danych osobowych wyłącznie własnymi kanałami, korzystamy również z usług stron trzecich (wyspecjalizowanych firm). Mamy umowę ze stronami trzecimi, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, na podstawie której jesteśmy w stanie zapewnić i chronić Państwa prawa w zakresie ochrony danych.

W ramach realizacji zamówienia dane osobowe mogą być zatem przekazywane firmom transportowym, takim jak:

Poczta Polska Dystrybucja S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018639, NIP 526-24-90-114, REGON: 016976533

DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mineralna 5, 02-274 Warszawa, Polska , KRS 0000028368, NIP 5260204110, REGON 012026421

INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PANA TADEUSZA 4, 30-727 KRAKÓW, NIP 6793108059, REGON 360781085, KRS 0000543759

Poza zamówieniem przetwarzamy dane osobowe użytkownika w zewnętrznych systemach informacyjnych, analitycznych i marketingowych, których potrzebujemy do prowadzenia naszej działalności, takich jak:

OPINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 12, 50-381 WROCŁAW, KRS 0000357466, NIP              8971762604, Regon 021269036

Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim w celu dalszego przetwarzania.

Gdzie przechowujemy dane?

Dane są przechowywane na zapasowych serwerach w centrum danych SuperNetwork s.r.o., Bilejova 407, Stráž nad Nisou 463 03. Bezpieczeństwo centrum danych jest w pełni zgodne z RODO, a więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej centrum danych.

Dostęp do systemów pośredniczących w przetwarzaniu danych osobowych naszych klientów jest przyznawany wyłącznie ograniczonej liczbie użytkowników wewnętrznych, dla których jest to konieczne ze względu na charakter ich pracy. Może to obejmować na przykład pracowników zajmujących się obsługą klienta, przetwarzaniem zamówień itp. Poszczególni pracownicy zawsze mają dostęp tylko do takiej ilości danych osobowych, jaka jest im niezbędna do wykonywania ich pracy. Dostęp do wszystkich krytycznych systemów przetwarzających dane osobowe naszych klientów jest ograniczony wyłącznie do sieci wewnętrznej, a wyżej wymienione osoby automatycznie utracą dostęp do danych osobowych użytkownika w przypadku rozwiązania stosunku prawnego z nami.

Jak zabezpieczamy hasła?

W ogóle nie przechowujemy haseł w systemie. Pracujemy tylko ze specjalnie obliczonymi kluczami skrótu generowanymi przy użyciu funkcji skrótu SHA-512 + unikalnej wartości dla każdego hasła.

Jakie prawa daje RODO i jak z nich korzystać w naszej firmie

Prawo do ujawnienia danych i prawo do ich sprostowania

W dowolnym momencie możecie Państwo poprosić nas o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, wysyłając wiadomość na adres info@bibloo.pl. W przypadku, gdy dane użytkownika są przez nas przetwarzane, możemy, na żądanie użytkownika, oprócz informacji podanych w Ogólnych Warunkach, niniejszej Polityce Prywatności oraz w dokumencie zawierającym informacje na temat korzystania z plików cookie, poinformować użytkownika również o wszelkich osobach trzecich, którym dane osobowe użytkownika zostały lub zostaną ujawnione. Jeśli nie uzyskamy danych osobowych od użytkownika, użytkownik ma prawo do wszystkich dostępnych nam informacji o tym, skąd uzyskaliśmy jego dane osobowe.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób nieprawidłowy, mogą nas Państwo o tym powiadomić, wysyłając wiadomość na adres info@bibloo.pl, a my bez zbędnej zwłoki poprawimy nieprawidłowe dane osobowe. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej użytkownik będzie mógł samodzielnie poprawić swoje dane osobowe, edytując swój profil. Jeśli klient chce uzupełnić jakieś dane osobowe, których wcześniej nam nie podał, a te dane osobowe są niezbędne do świadczenia przez nas usług, po prostu należy wypełni je ponownie w odpowiednim miejscu w edycji profilu. Klient może zażądać usunięcia swojego konta użytkownika i danych osobowych, które nie są niezbędne do dalszego przetwarzania, pisząc do naszego działu obsługi klienta.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Nawet jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, w tym sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które przetwarzamy do celów marketingu bezpośredniego. Można to zrobić wysyłając wiadomość na adres info@bibloo.pl. Jeśli użytkownik zgłosi taki sprzeciw, bez zbędnej zwłoki ocenimy zakres, w jakim możemy wnioskować o zasadność naszych powodów przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem pomimo jego sprzeciwu, oraz sposób, w jaki będziemy postępować z jego danymi osobowymi w międzyczasie. Dopóki nie wykażemy użytkownikowi naszych uzasadnionych podstaw przetwarzania, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, w tym ich usunięcia, tj. zaprzestania ich przetwarzania:

Jeśli użytkownik poinformuje nas, że zgromadzone przez nas dane osobowe są niedokładne, do czasu zweryfikowania przez nas ich dokładności.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezgodne z prawem, a użytkownik, zamiast żądać ich usunięcia, zażąda ograniczenia ich wykorzystywania, wysyłając wiadomość na adres info@bibloo.pl

Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do świadczenia naszych usług, ale użytkownik potrzebuje ich do korzystania ze swoich praw.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych zgodnie z powyższym akapitem, dopóki nie zweryfikujemy, czy nasze powody przetwarzania przeważają nad interesami użytkownika.

Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych osobowych)

W przypadku, gdy użytkownik dowie się, że przetwarzamy jego dane osobowe:

chociaż przetwarzanie nie jest już konieczne do celów, dla których je uzyskaliśmy; i/lub

użytkownik wnosi sprzeciw na mocy powyższego ustępu, a my nie jesteśmy w stanie wykazać uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności lub dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; i/lub

przetwarzamy dane z jakiegokolwiek innego niezgodnego z prawem powodu, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli przetwarzane w ten sposób dane osobowe bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu nas o takich faktach poprzez wysłanie wiadomości na adres info@bibloo.pl. Nie możemy jednak usunąć danych nawet na żądanie użytkownika, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia jednego z naszych zobowiązań prawnych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do otrzymywania danych w formie nadającej się do odczytu maszynowego

Jeśli użytkownik zwróci się do nas z prośbą o przekazanie mu przetwarzanych przez nas danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres info@bibloo.pl, prześlemy mu je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (np. *.xls, *.csv lub podobnym). Jeśli użytkownik poprosi nas o przesłanie jego danych osobowych innemu administratorowi danych, oczywiście spełnimy jego prośbę.

Prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych w dowolnym momencie

W przypadku, gdy użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości handlowych, może zrezygnować z ich otrzymywania, klikając na link zawarty w każdej wiadomości handlowej lub edytując subskrypcję w swoim profilu utworzonym podczas rejestracji na naszej stronie internetowej.

Prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych w dowolnym momencie

W przypadku, gdy poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach naszych specjalnych promocji, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, nawet bez podania przyczyny. Zgodę można wycofać w sposób dokładniej opisany w regulaminie ochrony konkurencji lub wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na adres e-mail info@bibloo.pl.

Kontakt z nami i naszym inspektorem ochrony danych (IOD)

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem iod@bibloo.pl

Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Jeśli uważają Państwo, że nie wypełniamy wszystkich naszych zobowiązań prawnych wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta. Jeśli obsługa klienta nie będą w stanie Państwu pomóc, mają Państwo oczywiście prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w jego siedzibie: Pplk. Sochora 27, Praga 7, kod pocztowy 170 00, pocztą elektroniczną pod adresem posta@uoou.cz lub w inny sposób zaakceptowany przez Urząd Ochrony Danych. Więcej informacji na temat Urzędu można znaleźć na jego stronie internetowej www.uoou.cz.

W górę